VISC Technology Truck

VISC TECHNOLOGY TRUCK
– TO NENÍ JEN KAMION

VISC Technology Truck jako vzdělávací pracoviště je součástí Technologického centra pro průmysl 4.0, jenž vzniklo ve spolupráci VISC – BD SENSORS – Ray Service s cílem vzdělávat mladé lidi v oblasti rozvoje technických dovedností.

Kamion s nápisem “Vezeme praxi do škol” ve svých útrobách skrývá plně vybavenou učebnu, kterou je možné přistavit ke škole a učit žáky takřka kdekoli.

Mobilní učebna v kamionu obsahuje vybavení pro výuku pneumatiky, hydrauliky a elektroniky.

Máme připravena témata pro žáky prvního i druhého stupně základních škol i pro střední školy. Výuka je vždy přizpůsobena věku žáků.

S jak velkými skupinami žáků pracujeme?
Ideální počet žáků je 10 – 15 na jednu projektovou výuku či kroužek.

Každý žák má příležitost všechno vidět, zažít, zkusit si, osahat či sám přijít na postup činnosti.

Co nabízíme?

V kamionu pravidelně probíhají Kroužky techniky, které realizujeme každé všední odpoledne u základních škol v regionu.

Nabízíme také projektové dny, přednášky, besedy a jiné akce podle domluvy.

Klademe důraz na vlastní aktivitu žáků, výuka je zaměřena především prakticky s cílem, aby si žáci co nejvíce činností sami vyzkoušeli a osvojili si co nejvíce dovedností.

Malá ukázka z kroužku

Pokud máte zájem o některé z aktivit, které v kamionu nabízíme, neváhejte nás kontaktovat.

Kontakt

V případě jakýchkoli dotazů se neváhejte obrátit na
Mgr. Miroslavu Šelle
+420 601 115 177
selle@visc.cz