VISC pomáhá i žákům se speciálními vzdělávacími potřebami

Výlet do Archeoskanzenu Modrá

V úterý 19.6. jsme podnikli výlet spolu s žáky ze Šafaříkovy školy UH. Dětem se areál velmi líbil a mohly si vyzkoušet i zbraně, kterými se lidé v minulých dobách chránili před hrozícím nebezpečím.

Olympijský běh s T- mobilem

Ve středu 20.6. jsme vyrazili společně dětmi do areálu Uherskohradišťské nemocnice, kde se konal závod s T-mobilem. Některým nedělal olympijský běh žádný problém a všichni se navzájem povzbuzovali a vytvořili atmosféru jak při opravdové Olympiádě. Počasí nám přálo a žáci byli nadšení.

Projektový den na Heliportu

Na konec naší spolupráce s Šafaříkovou školou jsme uspořádali Festival na HELIPORTU v UHN. Počasí nám opět přálo a vše proběhlo bez sebemenších problémů. Žáci si dokonce i uvařili něco k občerstvení.

Vyjádření Mgr. Karla Zerzáně - ředitel školy Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Šafaříkova

Velmi pozitivně hodnotíme studentky, které se s příkladným nasazením a velkou vstřícností dokázaly věnovat našim žákům při školních aktivitách. Na vlastní kůži mohly nahlédnout do praxe speciální pedagogiky a vyzkoušet si práci s dětmi s mentálním a fyzickým hendikepem a s poruchami autistického spektra.
Protože se jednalo o studentky se zájmem o práci s dětmi, intuitivně dokázaly s dětmi navázat kontakt, smysluplně s nimi komunikovat a reagovat na jejich bezprostřední potřeby.
Jsme přesvědčeni, že možnost vyzkoušet si práci speciálního pedagoga se stane motivací pro jejich další profesní směřování.

Děkujeme čtyřem studentkám ze SOŠG SM za účast a dobrovolnictví

Tyto akce slouží nejen pro potěšení dětí, kteří z určitých důvodů nemůžou navštěvovat základní školy, kde by potřebovaly speciální vzdělávací prostředky, ale pořádání slouží studentům i k správnému nasměrování při volbě svého budoucího povolání.
Čtyři studentky z druhého a třetího ročníku SOŠG Staré Město se nezalekly dobrovolnické činnosti a přidaly se k organizaci smysluplných tří dní s Šafaříkovou školu UH.
Pokud se studentky rozhodují, zda by je v jejich profesní kariéře bavila práce jako speciální pedagog či sociální pracovník, byla tato akce přínosem. Mohly nahlédnout, co může být jednou z mnoha náplní práce takového pomáhající profesi.