VISC děkuje za finanční podporu Ing. Karlu Marečkovi a Ing. Petru Gabrielovi

Děkujeme všem, kteří se podíleli na realizaci kroužků

VISC děkuje za finanční podporu Ing. Karlu Marečkovi, majiteli BD SENSORS Buchlovice a Ing. Petru Gabrielovi, majiteli RayService a.s. Staré Město a všem základním školám, na kterých kroužky probíhaly a které poskytly učebny IT.

Také patří velký dík lektorům za jejich přístup, odpovědnost, kreativitu. Práci lektorů oceňujeme a přejeme jim hodně úspěchů v dalším studiu a kariéře.

Uvítali bychom podporu dalším firem.

Za VISC s.r.o. Sylva Štěpitová