Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Šafaříkova

Speciální pedagogika Sociální práce

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Šafaříkova 961 Uherské Hradiště 68601
založeno 1994 | 40 zaměstnanců

Škola, která pomáhá

S dvacetiletou tradicí se snažíme v maximální možné míře začleňovat hendikepované jedince do majoritní společnosti. Zlepšení kvality jejich života bereme jako poslání.

Součástí činností školy v průběhu celé její existence se stala hippoterapie, muzikoterapie, rehabilitační plavání, účast a pořádání výtvarných výstav, účast na rehabilitačních pobytech, na hudebních festivalech pro děti a mládež se zdravotním postižením na Plumlovské přehradě, Mosty v Přerově, koncerty v Praze Chceme žít s vámi, koncerty Pavla Nováka, návštěvy knihovny B. B. Buchlovana, Slováckého muzea a Slováckého divadla v Uherském Hradišti, prezentace a vystoupení žáků na akademiích, různé sportovní aktivity, výlety… Výčet aktivit je velmi dlouhý a dokládají jej kroniky školy vedené od počátku její existence.

Při samotném založení škola disponovala dvěma třídami, v současné době se jedná o více než deset tříd s přibližně šedesáti žáky.

Nabídka spolupráce se společností VISC

Besedy se zaměřením na problematiku dítěte se zdravotním postižením - 2x ročně. Tato beseda by byla určena zájemcům z řad studentům středních škol s humanitním zaměřením.

Stáž pro studenta střední školy dvoudenní se zaměřením na seznámení s problematikou výuky dětí s postižením.

Praxe dle momentálních možností školy vždy pro jednoho studenta po domluvě.

Exkurze pro skupinu nebo třídu maturitního ročníku, která by obsahovala prohlídku
školy a besedu s učiteli školy.

Akce ve spolupráci s Visc

Možnost pro studenty

V naší škole probíhají v průběhu roku praxe středoškolských i vysokoškolských studentů, kteří zde mají možnost účastnit se vyučování ve třídách pro děti s poruchou autistického spektra nebo u žáků s kombinovaným postižením.

Získávají zde poznatky o práci speciálních pedagogů v průběhu pedagogického procesu.

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Šafaříkova
Šafaříkova 961
686 01 Uherské Hradiště

Mgr. Karel Zerzáň, ředitel školy
+420 777 552 882
karel.zerzan@zsmssuh.cz
www.zsmssuh.cz