Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Nadaci Jana Pivečky, o.p.s.

Pedagogika volného času Sociální práce

Sociální služby a vzdělávací aktivity pro děti, mládež i dospělé.

Horní náměstí 111, 763 21 Slavičín
založeno 2008 | 20 zaměstnanců

Nikdy se nevzdávej!

Obecně prospěšná společnost při Nadaci Jana Pivečky byla založena v roce 2008. Za poměrně krátkou dobu jsme se rozšířili nejen v rozsahu námi poskytovaných činností a služeb, ale i co do počtu zaměstnanců. V našich činnostech se zaměřujeme na rozmanité věkové skupiny, pracujeme s mladými lidmi, s lidmi ohroženými sociálním vyloučením a mnoha dalšími. Pro obyvatele našeho regionu nabízíme řadu služeb a činností.

Naši činnost můžeme rozdělit do dvou oblastí působení:

První z nich jsou vzdělávací aktivity – např. pořádání a organizace odborných kurzů, školení, jiných vzdělávacích akcí a volnočasových aktivit dětí, mládeže a dospělých, poskytování asistence, poradenství a služeb zdravotně či sociálně handicapovaným osobám.

Druhou oblastí naší činnosti je poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb. pro cílové skupiny: ohrožené děti a mládež, rodiny s dětmi, osoby ohrožené sociálním vyloučením a senioři a osoby se zdravotním postižením.

Nadace Jana Pivečky

Nadace Jana Pivečky vznikla v listopadu 1996. Pokračuje v aktivitách zakladatele započatých po listopadu 1989. Kromě grantové podpory realizuje vlastní programy ve třech základních oblastech. První je motivace, výchova a vzdělávání mladých lidí a podpora jejich volnočasových aktivit, druhou je rozvoj a vytváření zdravé občanské společnosti a třetí podpora trvale udržitelného rozvoje.

Hlavním přínosem těchto projektů je úzká spolupráce se školami, neziskovými organizacemi, městem a dalšími institucemi státní správy, regionálními umělci a občany města Slavičína, Valašských Klobouk a celého regionu na realizaci těchto projektů.

Nízkoprahové zařízení KamPak?

Jde o registrovanou službu sociální prevence, která v regionu působí od roku 2009 a je součástí systému péče o ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji.

Mohou k nám přijít mladí lidé ve věku od 11 do 26 let a vybrat si, zda navštíví klub ve Slavičíně, ve Valašských Kloboukách nebo v Brumově – Bylnici. V klubech mohou trávit svůj volný čas, potkávat se s kamarády, ale také nalézt pomoc při řešení obtíží, se kterými se mohou v životě setkat. Snažíme se vytvářet prostor, který je bezpečný a kde je dostatek prostoru pro rozvoj každého, kdo k nám přijde.

Uživatelé zde nacházejí odbornou pomoc, podporu, poradenství a zábavu. Cílem služby je snížit sociální a zdravotní rizika související se způsobem života jejich uživatelů, zlepšit kvalitu jejich života a pomáhat jim v nepříznivých životních a sociálních situacích.

Akce ve spolupráci s VISCem

S velkým nadšením také pořádáme multižánrový festival Neleň!.

Samozřejmostí je pro nás spolupráce s místními samosprávami, školami i firmami z regionu, těší nás, že můžeme spojovat obyvatele našeho regionu a být pro ně přínosem a podporou.

činnost střediska

  1. pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí
  2. lektorská činnost
  3. organizace workshopů, seminářů a odborných setkání
  4. poskytování služeb podporující rozvoj neziskového sektoru
  5. poskytování služeb podporující komunitní rozvoj
  6. organizace volnočasových aktivit dětí, mládeže a dospělých
  7. poskytování asistence, poradenství a služeb zdravotně či sociálně handicapovaným osobám
  8. poskytování sociálních služeb
  9. kurzy pro děti a dětské tábory

Poradenské centrum ZEBRA

Poradenské centrum provozujeme ve Slavičíně a ve Valašských Kloboukách od ledna roku 2019. Jedná se o službu odborného sociálního poradenství.

Zaměřujeme se zde například na řešení problematických rodinných vztahů a partnerských soužití, výchovných obtíží u dětí, rozvodové situace a dále na poskytování poradenství v oblasti orientace v systému sociální pomoci a návazných služeb, řešení obtížné finanční či dluhové situace klientů a základní právní poradenství v různých odvětvích.

KONTAKT

Vzdělávací, sociální a kulturní středisko
při Nadaci Jana Pivečky, o.p.s.

Horní náměstí 111
763 21 Slavičín
Česká republika

tel. +420 571 110 425
njp@pivecka.cz
www.pivecka-ops.cz
www.dokampaku.cz