Plastikářský klastr

Výroba plastů, obalů

zájmové sdružení zpracovatelů plastů

Šedesátá 7046 (65. budova, areál Mitas), 760 01 Zlín
založeno 2006 | 10 zaměstnanců

Řešíte plasty? My také...

Plastikářský klastr byl založen v únoru 2006  jako zájmové sdružení právnických osob s cílem vytvořit komunikační fórum pro své členy – zpracovatele plastů.

Pomáháme prosazování zájmů členů v oblastech podnikání, inovací a vzdělávání.

Budujeme zázemí pro aplikovaný výzkum zpracování plastů a ve všech svých aktivitách cílíme na podporu ekonomického růstu a posílení konkurenceschopnosti svých členů.

Naše vize

Zlínský kraj se stane centrem inovativního zpracování plastů v Čechách.

ČINNOST KLASTRU

Soustředíme se především na 4 klíčové oblasti:

 • vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů
 • výzkum a vývoj
  Pro potřeby VaV projektů našich členů zajistíme měření, testování, analýzy a další v klastrovém Středisku pro modelování výrobků z plastů nebo na zařízeních našich partnerů.
 • společný nákup produktů a služeb
  S významnými úsporami nákladů pro členské firmy již úspěšně nakupujeme elektřinu a plyn a v přípravné fázi je i projekt společného nákupu surovin, režijního materiálu a vybraných služeb.
 • prezentace a propagace klastru

Důležitou roli hraje interakce s významnými institucemi v kraji – Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, Zlínským krajem, Sdružením pro rozvoj Zlínského kraje, Technologickým inovačním centrem.

Ve spolupráci s členskými středními školami se aktivně podílíme na modifikaci studijních plánů odborných předmětů a propagujeme obor zpracování plastů cílovým skupinám (děti – rodiče – výchovní poradci).

Vznik klastru

Hlavními důvody k založení klastru byla především tradičně silná pozice plastikářského průmyslu ve Zlínském kraji (spolu s gumaři představuje nejvýkonnější průmyslový segment regionu), na druhé straně však nedostatek kvalifikované pracovní síly, chybějící výzkumné a vývojové zázemí pro zpracovatele plastů, potřeba odpovídající vyjednávací pozice při nákupu služeb a produktů a účinného prosazování zájmů odvětví.

naše cíle

vytváření podmínek:

 • pro rozvoj plastikářského průmyslu, zejména ve zlínském regionu
 • pro využívání výsledků výzkumu a vývoje u členů
 • pro získávání, zvyšování a udržování kvalifikace pracovních sil
 • pro podporu materiálových, technologických a procesních inovací u členů

PLASTR & VISC

Kontakt

Plastikářský klastr, z.s.
Vavrečkova 5262
760 01 Zlín
Česká republika

Provozovna a koresponděnční adresa:
Šedesátá 7046 (65. budova, areál Mitas)
760 01 Zlín

+420 775 505 343
hausner@plastr.cz

www.plastr.cz
Facebook profil klastru

plasty - inovace - síť odborníků - konzultace - aplikovaný výzkum
mezioborová spolupráce - zprostředkování řešení
trendy v oboru - networking - výzkumné a vývojové zázemí
odborné vzdělávání - spolupráce s VŠ - studentské stáže
společné projekty - finanční úspory - služby