Městský úřad Staré Město

Veřejná správa

Úřad města spjatého s historií

nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město
založeno 1991 | 35 zaměstnanců

Služba občanům, rozvoj města

Po řadu století bylo Staré Město spjato s Uherským Hradištěm a zastávalo funkci jeho předměstí, několikrát bylo dokonce jeho součástí. Samostatnou obcí se Staré Město stalo definitivně od 1. ledna 1991.

Naše město je proslulé svým rozmanitým společenským, kulturním i sportovním děním. K oblíbeným společenským akcím patří plesy, Staroměstský den, Vánoční jarmark, košty vína a slivovice. Samostatnou kapitolu tvoří akce spojené s tradiční lidovou kulturou, jako jsou fašank, velikonoční obchůzky, soutěže verbířů, vystoupení folklorních souborů Dolina a Dolinečka či Vánoční zpívání. Dominantou těchto akcí jsou bezesporu tradiční Michalské slavnosti.

Můžeme se pochlubit také řadou pravidelně pořádaných rozmanitých akcí a množstvím spolků, které si již v životě města získaly své místo. Věhlas přináší Starému Městu i pořádání každoročních motocyklových závodů pod názvem Slovácký okruh o cenu Bohumila Kováře.

NAŠE PRIORITY

 • otevřený a přístupný úřad
 • komunikace s občany
 • profesionální přístup k řešení problému
 • rozvoj města
 • zavádění moderních technologií a prvků

proč spolupracujeme s VISCem?

Vzhledem k vysokým požadavkům na odbornost zaměstnanců našeho úřadu jsou nová pracovní místa obsazována na základě výběrových řízení, která definují znalostní a profesní předpoklady nového zaměstnance.

Smyslem zapojení se do projektu praxí žáků středních škol je umožnit jim získat povědomí o činnostech úřadu, získat první pracovní návyky, naučit se komunikovat s lidmi a být odpovědný za vykonanou práci.

ČINNOST

 • výkon samosprávy
 • přenesená působnost výkonu státní správy
 • vyřizování dotací
 • projektování
 • kontrola investic
 • správa majetku města

PRAXE NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ

Jsme úřad otevřený mladým lidem a studentům, kterým nabízíme možnosti praxí i stáží na našem pracovišti.

Na Městském úřadě ve Starém Městě vykonávají své odborné praxe studenti středních i vysokých škol. Jedná se o praxe celoroční i blokové. Studenti jsou vždy seznámeni s konkrétní prací, kterou mají zastávat. Práci vykonávají v budově úřadu, kterou zadávají vedoucí odborů a pracovní doba v podstatě kopíruje úřední hodiny úřadu.

Městský úřad zabezpečuje také praxe studentů z partnerského města Tönisvorst, Německo, a to v rámci mezinárodního projektu Certilingua.

Co zahrnuje činnost praktikantů na našem úřadě?

 • u praktikantů se jedná o seznamování s prací jednotlivých odborů města, především odboru správy majetku, odboru hospodářsko-správního a odboru finančního
 • praktikanti vykonávají pomocné administrativní práce jako tvorbu dokumentů WORD a Excel, kontrolu a revizi archivu, přípravu podkladů pro jednání rady a zastupitelstva města
 • skartace dokumentů
 • emailová korespondence
 • pomocné práce na příspěvkových organizacích města (ZŠ, MŠ, Sportovní a kulturní centrum, Event centrum)
 • příprava kulturních akcí (materiální a technická příprava)

KONTAKT

Městský úřad Staré Město
Náměstí Hrdinů 100
686 03 Staré Město
Česká republika

Mgr. Martin Zábranský, místostarosta
+420 702 176 572
zabransky@staremesto.uh.cz
www.staremesto.uh.cz