Městský úřad Kunovice

Veřejná správa

Město lidových tradic i moderního ducha

Náměstí Svobody 361, 686 04 Kunovice

Kunovice letí!

Malebné město Kunovice s cca 5600 obyvateli leží v těsné blízkosti Uherského Hradiště na řece Olšavě. Město bylo v minulosti několikrát spojeno s Uherským Hradištěm, definitivní samostatnost získalo 1. ledna 1991 a v roce 1997 se stalo městem.

Naše město se může pyšnit řadou společenských a kulturních akcí, množstvím spolků, klubů a svazů. Nelze opomenout ani letectví, které je s naším městem již několik desetiletí neodmyslitelně spojeno a Letecké muzeum v Kunovicích je oblíbeným turistickým cílem.

Nejvýznamnějšími akcemi pořádanými naším městem jsou bezesporu Jízda králů a Svatováclavské hody s právem.Vedle těchto tradičních slavností si v kalendáři své neodmyslitelné místo získal již řadu let velmi oblíbený dětský folklorní festival Kunovské léto.

Kunovice jsou dnes dynamicky se rozvíjejícím městem a představují významné rezidenční, kulturní a ekonomické centrum udržující si svou vlastní identitu v rámci souměstí Kunovice – Uherské Hradiště – Staré Město.

Podnikatelský inkubátor Kunovice - Panský dvůr, s.r.o.

Město Kunovice usiluje o rozkvět města po všech stránkách včetně podpory drobných a středně velkých podnikatelských subjektů. Za tímto účelem vznikl také Podnikatelský inkubátor Kunovice – Panský dvůr, s.r.o.

Společnost byla založena městem Kunovice za účelem podpory rozvoje podnikání v regionu, podpory začínajících podnikatelů, malých a středních firem a zavádění inovací.

Mezi hlavní cíle společnosti patří zajištění obsazenosti inkubátoru, vytváření podmínek pro uskutečňování dílčích podnikatelských záměrů začínajících a inovačních firem a zajištění podpory výzkumu a vývoje nových služeb a technologií. Součástí poskytovaných služeb jsou také organizace seminářů, konferencí, školení, poradenství, administrativní služby a další.

Činnost

  • výkon státní správy
  • výkon samosprávy
  • péče o rozkvět města
  • organizování rozmanitých akcí
  • správa majetku města
  • dotační činnost

Akce ve spolupráci s VISCem

kontakt

Městský úřad Kunovice
Náměstí Svobody 361
686 04 Kunovice

Tel.: +420 572 432 720
kunovice@mesto-kunovice.cz

www.mesto-kunovice.cz