C.S.O.

Kovoobrábění

Výroba vysoce přesných mechanických komponent zejména z hliníkových slitin pomocí nejmodernějšího hardwarového i softwarového vybavení.

Velehradská 1953, 686 02 Staré Město
založeno 1992 | 125 zaměstnanců

Cenová politika - Systémové řízení - Odpovědný přístup

Naší doménou  je výroba vysoce přesných mechanických komponent především z hliníkových slitin. Více než dvacet let na trhu z nás činí stabilní a spolehlivou společnost, která disponuje dlouholetými zkušenostmi v přesném obrábění.

Klademe důraz nejen na výrobu jako takovou, ale celý systém společnosti, nejvyšší úroveň kvality i péči o zaměstnance. Neustále se učíme nové technologie, vzděláváme své zaměstnance a pro naše produkty používáme nejmodernější hardwarové i softwarové vybavení.

Využitím sofistikovaných technologií a nejmodernějších programů CAD/CAM dosahujeme nadstandardní kvalitu a nejvyšší přesnost vyráběných komponent.

Jsme přesvědčeni, že trvalé zlepšování úrovně kvality výrobků a služeb má zásadní význam pro úspěšnost a dlouhodobou prosperitu firmy. Naším hlavním cílem je vytvářet produkty nejvyšší kvality, splňující požadavky a očekávání našich zákazníků, s přesným plněním termínů dodávek a oboustranně výhodnou cenou.

Od roku 2014 jsme členem Moravského leteckého klastru.

Úseky společnosti

Výrobní úsek

Technický úsek

Obchodní úsek

Úsek kvality

Naše technologie

 • frézování
 • soustružení
 • CNC elektroerozivní obrábění
 • CNC broušení
 • vyvažování rotorů
 • popis laserem
 • svařování, zámečnictví

Politika kvality

Na kvalitě našich výrobků a služeb si dáváme zvlášť záležet, proto se řídíme těmito zásadami:

 • Spokojenost zákazníka je naší prvořadou prioritou. Věnujeme proto náležitou pozornost specifikaci požadavků zákazníka.
 • U všech činností uplatňujeme princip neustálého zlepšování.
 • Systematicky sledujeme a vyhodnocujeme efektivitu procesů za účelem jejich trvalého zlepšování.
 • Zaměstnanci jsou klíčovým faktorem úspěchu. Proto věnujeme velkou pozornost jejich výběru a následnému rozvoji.
 • Každý zaměstnanec si je vědom významu kvality své vlastní práce spočívající v předcházení chyb a důsledné kontrole výsledků své práce.
 • Chceme mít jenom spolehlivé a kvalitní dodavatele. Z tohoto důvodu hodnotíme jejich způsobilost a úzce s nimi spolupracujeme tak, aby splnili všechna naše očekávání.

C.S.O. & VISC

Prezentace společnosti

Naše priority

Klíčovým prvkem ve vztahu k zákazníkovi je pružná reakce na neočekávané požadavky zákazníků ve smyslu velmi krátkého termínu dodání, loajalita zaměstnanců k vizi neustálého zlepšování interních procesů a touha vedení společnosti k vybudování nejprogresivnějšího dodavatele mechanických komponent přesahujícího lokální rámec.

Vedení firmy přistupuje zodpovědně k procesu kontinuálního zlepšování veškerých postupů a činností, motivuje zaměstnance ke kvalitně provedené práci s cílem dodávat výrobky či služby v naprosté shodě se zadáním.

Management společnosti věnuje velkou pozornost investičním záměrům k dlouhodobému zajištění nejvyšší technologické úrovně společnosti pro dosažení jak přesnosti svých komponent, tak i efektivity z ekonomického hlediska.

Kde se můžete setkat s našimi výrobky?

 • letecký průmysl
 • plastikářský průmysl
 • telekomunikační technika
 • zámečnictví a další

C.S.O. & zaměstnanci

Našich zaměstnanců si velmi vážíme, klademe důraz na zlepšování jejich pracovních podmínek, proto neustále modernizujeme a inovujeme výrobní zařízení.

Zaměstnancům nabízíme motivační mzdové ohodnocení včetně řady odměn a benefitů, samozřejmostí je také pravidelné vzdělávání a zvyšování jejich kvalifikace.

Pro naše zaměstnance organizujeme rozmanité teambuildingové akce, kde se mohou společně setkat, lépe poznat a zažít práci tak trochu jinak. Tradicí se již staly každoročně pořádané sportovní dny a piškvorky, zavítali jsme společně do Laser arény, závodili na motokárách a podobně.

Věříme, že spokojení zaměstnanci jsou zárukou kvality a dobře fungující společnosti.

Kontakt

C.S.O., s.r.o.
Velehradská 1953
686 02 Staré Město
Česká republika

+420 572 432 600
info@cso-stm.cz

www.cso-stm.cz
Facebook profil firmy