SOŠG Staré Město & Thermacut, k.s.

Propojujeme svět vzdělávání se světem firemního prostředí. Je příjemné podpořit spolupráci školy a firmy, spolupráci mezi společností Thermacut, k.s. a Střední odbornou školou a Gymnáziem Staré Město.

Studenti ze SOŠG Staré Město s námi již několikrát navštívili Thermacut. Tyto úspěšné exkurze a zájem ze strany pedagogů vedly k aktivní spolupráci mezi oběma subjekty a realizaci odborných praxí pro studenty školy.

Společnost Thermacut, k.s. darovala Střední odborné škole a Gymnáziu Staré Město pro odbornou výuku studentů několik pomůcek pro rozšíření a podporu odborného výcviku.

Předání pomůcek proběhlo v pondělí 11. března 2019 v dílnách pro odborný výcvik SOŠG a zúčastnili se ho Ing. Klára Moravčíková, PR koordinátorka a personalistka společnosti Thermacut k.s., Lubomír Petrla, zástupce ředitele školy pro odborný výcvik a Mgr. Sylva Štěpitová, jednatelka společnosti VISC s.r.o.

Velké poděkování patří společnosti Thermacut, k.s. a jejím představitelům za podporu školy a studentů. Děkujeme také Střední odborné škole a Gymnáziu ve Starém Městě za jejich zájem o spolupráci s firmami z regionu.

S čím se žáci ve výuce nově setkají?

Ing. Klára Moravčíková ze společnosti Thermacut předala panu Lubomíru Petrlovi maketu ručního hořáku XT30C pro výrobu Miller v USA, tělo plasmového hořáku z mosazi a také ukázky dílů společnosti na ruční a strojní hořákové sestavy, které Thermacut obrábí z mědi, mosazi, lavy a plastu.

Závěrem proběhla krátká prohlídka do nově vybudované dílny pro studenty.