Základní škola, Uherské Hradiště, Za Alejí 1072, p.o.

Za Alejí 1072, ​686 06 Uherské Hradiště

„Košatý strom poznání vyrůstá z aktivity, tvořivosti a spolupráce všech.“

Naše škola poskytuje vzdělání více jak 500 žákům v moderním, bezbariérovém a podnětném prostředí. Od roku 2014 jsou součástí školy třídy se vzdělávacím přístupem podle Marie Montessori.

Školu tvoří tři bezbariérové pavilony a dvě venkovní atria, která umožňují realizaci přímé výuky žáků, relaxaci o přestávkách, společná setkávání, oslavy. Součástí školy je školní jídelna, plavecký bazén a školní hřiště s dětským koutkem.

V čem jsme jiní

  • tripartity
  • třídnické hodiny a ranní setkávání
  • týdenní a čtrnáctidenní plány
  • Montessori pedagogika
  • akce pro předškoláky
  • adaptační pobyty
  • ekotým
  • výjezdy do zahraničí
  • absolventské práce
  • žákovský parlament a další

Kariérové poradenství je ve školním roce 2020 – 2021 hrazeno z projektu MAP II. Projekt Místní akční plán ORP Uherské Hradiště II, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008649, je spolufinancovaný z prostředků EU, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, a státního rozpočtu.

VISC & ZŠ ZA ALEJÍ

Kontakt

ZŠ Za Alejí Uherské Hradiště
Za Alejí 1072
686 01 Uherské Hradiště
Česká republika

+420 572 432 900
info@zszaaleji.cz

www.zszaaleji.cz
Facebook profil školy