Základní škola Staré Město, okres Uherské Hradiště, p.o.

Komenského 1720, 686 03 Staré Město

Základní škola ve Starém Městě je největší základní školou na Uherskohradišťsku a má již mnohaletou tradici. Škola sídlí ve třech budovách, ve dvou historických v centru města probíhá výuka prvního stupně, v nedaleké panelové budově na sídlišti Komenského výuka druhého stupně. Všechny budovy prošly rozsáhlou rekonstukcí a žákům nabízejí velmi moderní vybevení pro výuku. V 6. – 9. ročníku je jedna třída zaměřena na rozšířenou výuku matematiky a informatiky.

Škola je velmi úspěšná v podání a realizaci projektů, žáci se účastní mnoha zajímavých soutěží, školních i mimoškolních akcí a navštěvují rozmanité kroužky.

Od října bude ve škole probíhat i náš Kroužek techniky, kde se žáci seznámí se základy programování, pneumatiky, hydrauliky a dalšími technickými dovednostmi.