Základní škola, Polešovice, okres Uherské Hradiště, p.o.

Polešovice 600, 687 37 Polešovice

Naše škola se nachází v klidném prostředí. Je obklopena rozlehlým areálem, který slouží pro kulturní, sportovní, přírodovědné i jiné aktivity. Škola se velmi aktivně zapojuje do rozmanitých projektů a akcí, disponuje odbornými učebnami, moderním vybavením a pomůckami a svým žákům nabízí pestrou zájmovou činnost.

Název školního vzdělávacího programu je „BAREVNÁ ŠKOLA“ a odkazuje na naši snahu, aby prostory školy, ale i vzdělávací proces a všechny školní aktivity byly pestré, různorodé a zajímavé. Snažíme se našim žákům poskytovat kvalitní vzdělávání v příjemném prostředí.

Kariérové poradenství je ve školním roce 2020 – 2021 hrazeno z projektu MAP II. Projekt Místní akční plán ORP Uherské Hradiště II, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008649, je spolufinancovaný z prostředků EU, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, a státního rozpočtu.

Ve školním roce 2020 – 2021 probíhá pro žáky školy také náš Kroužek techniky.

Kontakt

Základní škola, Polešovice, okres Uherské Hradiště, p.o.
Polešovice 600
687 37 Polešovice
Česká republika

+420 572 593 161
zspolesovice@zspolesovice.cz

www.zspolesovice.cz