Základní škola Mánesova Otrokovice, p.o.

Mánesova 908, 765 02 Otrokovice

Základní škola Mánesova Otrokovice, p.o. je poměrně velkou základní školou. Škola usiluje o vytváření podnětného, bezpečného a laskavého školního prostředí a klade si za cíl, aby její absolvent byl plně rozvinutou osobností, schopen pružně reagovat na nové úkoly, jazykově vybaven atd.

Škola má kvalitní a sehraný tým pedagogických i nepedagogických pracovníků, vynikající materiální vybavení školy a klade důraz na spolupráci rodič – žák – učitel.

Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu zaměřeného na výuku cizích jazyků a informačních a komunikačních technologií. Výraznou silnou stránkou školy jsou dotační projekty, které obohacují výuku v různých oblastech nebo vzdělávání pedagogů.

Ve škole funguje školní parlament, osm oddělení školní družiny, škola se pyšní také školní animační dílnou, sportovními úspěchy jednotlivců i kolektivů. Vyučující se žáky pravidelně připravují a realizují rozmanité projekty a účastní se rozmanitých soutěží a olympiád.

Kontakt

Základní škola Mánesova Otrokovice, p.o.
Mánesova 908
765 02 Otrokovice

+420 576 771 272
skola@zsotrman.cz

www.zsotrman.cz
Facebook profil školy