Základní škola Mánesova Otrokovice, p.o.

Mánesova 908, 765 02 Otrokovice

Základní škola Mánesova Otrokovice, p.o. je poměrně velkou základní školou. Škola usiluje o vytváření podnětného, bezpečného a laskavého školního prostředí a klade si za cíl, aby její absolvent byl plně rozvinutou osobností, schopen pružně reagovat na nové úkoly, jazykově vybaven atd.

Ve škole funguje školní parlament, osm oddělení školní družiny, škola se pyšní také školní animační dílnou, sportovními úspěchy jednotlivců i kolektivů. Vyučující se žáky pravidelně připravují a realizují rozmanité projekty a účastní se rozmanitých soutěží a olympiád.

Škola má kvalitní a sehraný tým pedagogických i nepedagogických pracovníků, vynikající materiální vybavení školy a klade důraz na spolupráci rodič – žák – učitel.

Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu zaměřeného na výuku cizích jazyků a informačních a komunikačních technologií. Výraznou silnou stránkou školy jsou dotační projekty, které obohacují výuku v různých oblastech nebo vzdělávání pedagogů.

Od října ve škole probíhá i náš Kroužek techniky, kde se žáci seznamují se základy programování, pneumatiky, hydrauliky a dalšími technickými dovednostmi.

ZŠ Mánesova & VISC

Kontakt

Základní škola Mánesova Otrokovice, p.o.
Mánesova 908
765 02 Otrokovice

+420 576 771 272
skola@zsotrman.cz

www.zsotrman.cz
Facebook profil školy