Základní škola a Mateřská škola, Uherské Hradiště, Větrná 1063, p.o.

Větrná 1063, 686 05 Uherské Hradiště

Základní škola se nachází na sídlišti Východ a je „duchovním centrem“ celého zdejšího sídliště. Poskytuje kompletní základní vzdělání, které probíhá podle školního vzdělávacího programu „Otevřená škola“. Škola velmi dobře spolupracuje s dalšími základními i středními školami, je moderně vybavená a disponuje odbornými učebnami pro výuku přírodovědných předmětů i jazyků.

Vize školy

Naše škola se stane místem, kam budou děti rády chodit, kde získají základní znalosti a kde se rodiče a jiní členovékomunity budou moci zapojit do vzdělávacích programů. Různými cestami zapojíme rodiče do činnosti školy a budeme spolupracovat s jinými školami, organizacemi a firmami, které přispějí ke zlepšení vzdělávání ve škole.

Kariérové poradenství je ve školním roce 2020 – 2021 hrazeno z projektu MAP II. Projekt Místní akční plán ORP Uherské Hradiště II, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008649, je spolufinancovaný z prostředků EU, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, a státního rozpočtu.

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola, Uherské Hradiště, Větrná 1063, p.o.
Větrná 1063
686 05 Uherské Hradiště
Česká republika

+420 572 434 412
zsvychod@zsvychoduh.uhedu.cz

www.zsvychod.uhedu.cz