Základní škola a mateřská škola Tupesy, p.o.

Tupesy 112, 687 07 Tupesy

Základní škola a mateřská škola Tupesy má celkem devět tříd základní školy a dvě třídy dětí v mateřské škole. Škola se nachází v obci spjaté s tradičními řemesly.

Svým žákům nabízí kromě čtenářského klubu, ročníkových prací, při nichž se žáci učí zpracovávat informace a následně je prezentovat, také širokou škálu volnočasových kroužků. V těchto aktivitách si na své přijdou žáci, kteří rádi sportují, věnují se deskovým hrám, počítači, matematice, folklóru, zpěvu či výuce cizích jazyků.

VISC & ZŠ Tupesy

Proběhly první projektové dny

Žáci ze Základní školy v Tupesích se zúčastnili projektových dnů v Ray Service, a.s.

Poznej strojařská povolání – KONSTRUKTÉR, TECHNOLOG, OBSLUHA CNC STROJŮ

Exkurze ve společnosti Zálesí, a.s. pro zájemce z řad žáků ZŠ.

Pracovní pozice v sociálních službách

Seznámili jsme se se službami, které nabízí Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Nadaci Jana Pivečky, o.p.s.

Návštěva Dialyzačního střediska v Uherském Brodě

Exkurze v dialyzačním středisku pro žáky zajímající se o zdravotnická povolání.

Kafe Uprostřed – Jak se dělá byznys

Víte, co je potřeba, pokud si chcete založit vlastní podnik, třeba kavárnu?

Seminář pro kariérové poradce

Seminář s cílem seznámit kariérové poradce s metodou VISC.

Návštěva Okresního soudu v Uh. Hradišti

Exkurze se soudním jednáním z oblasti trestního práva.

Poznej povolání – PROGRAMÁTOR ROBOTŮ A ROBOTICKÉ LINKY

Exkurze v divizi ROBOTICS společnosti Zálesí, a.s. Luhačovice pro zájemce z řad žáků 8. a 9. tříd ZŠ.

Poznej povolání v oblasti služeb – RECEPČNÍ, KUCHAŘ, ČÍŠNÍK, SERVÍRKA

Exkurze ve Wellness Hotelu Pohoda pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ.

Soudní jednání na Okresním soudu v Uherském Hradišti

Návštěva soudního jednání pro zájemce o právnická povolání.

Exkurze ve Sportovní školce Rybníček

Zájemcům o profese v mateřské školce ukážeme prostředí soukromé dětské skupiny se sportovním zaměřením.

Exkurze na Policii ČR v Uherském Hradišti

Exkurze na Obvodním oddělení PČR v Uh. Hradišti pro žáky 8. a 9. tříd základních škol

Již několikátým rokem probíhá na škole Kroužek techniky.

Kariérové poradenství je ve školním roce 2020 – 2021 hrazeno z projektu MAP II. Projekt Místní akční plán ORP Uherské Hradiště II, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008649, je spolufinancovaný z prostředků EU, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, a státního rozpočtu.

Kontakt

Základní škola a mateřská škola Tupesy, p.o.
Tupesy 112
687 07 Tupesy

+420 572 597 131
info@zstupesy.cz

www.zstupesy.cz
Facebook profil školy