Základní škola a Mateřská škola Buchlovice

Komenského 483, 687 08 Buchlovice

Základní škola v Buchlovicích v sobě spojuje výhody úplné a moderní základní školy se školou rodinného typu. Škola disponuje moderně vybavenými učebnami a novou sportovní halou, vedle školy je promyšlené dětské hřiště a pestrou nabídku aktivit ve škole i mimo ni najdou žáci všech věkových kategorií.

Žáci se se svými vyučujícími účastní mnoha projektů, soutěží a akcí, kterými doplňují a zpestřují výuku. Ve školním roce 2019/2020 zde probíhá i náš Kroužek techniky, který navštěvují především žáci ze 6. třídy.

Kariérové poradenství je ve školním roce 2020 – 2021 hrazeno z projektu MAP II. Projekt Místní akční plán ORP Uherské Hradiště II, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008649, je spolufinancovaný z prostředků EU, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, a státního rozpočtu.

ZŠ Buchlovice & VISC

Řídíme se heslem:

„Nenachytat žáka na tom, co neumí,
ale objevit, v čem je dobrý.“

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Buchlovice
Komenského 483
687 08 Buchlovice

+420 572 595 292
info@zsbu.cz

www.zsbu.cz
Facebook profil školy