Základní škola a Mateřská škola Březolupy, okres Uherské Hradiště, p.o.

Březolupy 134, 68713 Březolupy

Uprostřed obce Březolupy nelze přehlédnout velkou barevnou budovu školy. Škola v Březolupech poskytuje úplné základní vzdělání pro žáky od 1. do 9. třídy, nabízí pestrou paletu školních, mimoškolních i zájmových aktivit.

Vzhledem k velikosti obce je škola součástí obecního dění a většina místních akcí probíhá ve spolupráci obce a školy.

ZŠ BŘEZOLUPY & VISC

Kariérové poradenství je ve školním roce 2020 – 2021 hrazeno z projektu MAP II. Projekt Místní akční plán ORP Uherské Hradiště II, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008649, je spolufinancovaný z prostředků EU, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, a státního rozpočtu.

Kontakt

ZŠ a MŠ Březolupy, okres Uherské Hradiště, p.o.
Březolupy 134
687 13 Březolupy
Česká republika

+420 572 580 138
skola@zsbrezolupy.cz

www.zs.brezolupy.cz