Základní škola a Mateřská škola, Bílovice, okres Uherské Hradiště

Bílovice 440, 687 12 Bílovice

Základní škola v Bílovicích patří k větším základním školám ve svém okolí a poskytuje úplné základní vzdělání od 1. po 9. třídu. Škola je spádová také pro některé sousední obce, proto také tvoří jakési pomyslné spojení nejen mezi žáky, ale i mezi obcemi.

Škola disponuje moderním vybavením a také řadou pomůcek a odborných učeben. Žákům jsou zde nabízeny rozmanité volnočasové aktivity a pestrý život v obci přináší další možnosti propojení školy s životem obce či regionu. Vyučující se sami aktivně zapojují do rozmanitých projektů nebo dokonce sami vymýšlejí pro své žáky nové rozmanité aktivity.

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Bílovice,
okres Uherské Hradiště

Bílovice 440
687 12 Bílovice

+420 572 587 189
zsbilovice@uhedu.cz
www.zs-bilovice.cz