Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

Nádražní 22, 686 01 Uherské Hradiště

Co nabízíme

Připravujeme studenty pro ekonomická povolání, pro povolání z oblasti informačních technologií a na další studium. Naši studenti by měli být schopni reagovat na neustále přicházející změny tak, aby našli uplatnění (nejlépe) ve svém oboru za 10, 20 či 30 let.

Chceme být moderní školou se stoletou tradicí, školou, která reaguje na potřeby společnosti i vzdělávaných jedinců, která sleduje – kvalitu a inovaci.

V rámci naší školy poskytujeme vzdělání v následujících úrovních:

 • Střední škola
 • Vyšší odborná škola
 • Jazyková škola
 • Univerzita třetího věku
 • Další vzdělávání

Studijní obory střední školy:

63-41-M/02 Obchodní akademie

18-20-M/01 Informační technologie

Informace k přijímacímu řízení

Studijní program vyšší odborné školy:

68-41-N/03 Ekonomicko-právní činnost

Charakteristika oboru Ekonomicko-právní činnost

Naši studenti by neměnili

Vyzpovídali jsme Michaela H., třeťáka z Informačních technologií

Proč jste si vybral obor IT? Již od dětství mám vztah k počítačům, což se mě stále nepustilo. Proto tenhle obor byl jasná volba. Očekával jsem, že mi tento obor pomůže rozhodnout, co ze sekce IT je pro mě nejlepší. A přesně v tom mi taky pomohl. A doufal jsem, že IT škola bude mít větší dotace hodin matematiky, což se bohužel nesplnilo.

Co se vám na škole líbí? Největším plusem je, že škola vyučuje snad každou sekci IT, od programování, přes hardware až po grafiku. Navíc škola nám nabízí různé nabídky na brigády již při studiu.

Co vám dala škola a studium? Díky škole jsem získal nejen zkušenosti v oblasti IT, ale také mi nabídla skrze firmu VISC vést kroužky, díky čemuž jsem se naučil nejen pochopit dané učivo, ale také jej interpretovat dál. Dále mi škola umožnila se účastnit mnoha soutěží a akcí.

Přihlásili byste se na tento obor a tuto školu znovu? Definitivně ano. Díky tomuto oboru jsem zjistil, co mě vlastně baví. Už to nejsou jen hry jak dříve. Ale momentálně 90 % stráveného času na PC využívám k sebezdokonalování se v oblasti programování. Rozhodně bych chtěl tuto školu doporučit každému mladému nadějnému ajťákovi, tahle škola dokáže ukázat každému správnou cestu.

Strategie
v oblasti vzdělávání

• Kvalitní práce učitele
• Kvalitní podmínky pro vzdělávání
• Kvalitní vzdělávací programy
• Inovativní organizace
• Úzká spolupráce s praxí

• Moderní škola a tradice
• IT na špičkové úrovni
• Profilace a talenti
• Jazyky a technologie

Akce ve spolupráci OA UH & VISC

Personalistika ve firemní praxi

Studenti se seznámí s agendou personalisty v moderní výrobní společnosti se zahraniční účastí.

Prezentace CzechInvestu na OA UH

Přednáška v rámci Dne kariérového poradenství na OA UH.

Kulatý stůl s CzechInvestem na OA UH

K jednání u kulatého stolu jsme přizvali zástupce agentury CzechInvest a Obchodní akademie v Uherském Hradišti.

Setkání u kulatého stolu na OA UH

Setkání u kulatého stolu mezi zástupci Obchodní akademie Uherské Hradiště a vedením společnosti Zálesí, a.s.

Exkurze na OA, VOŠ a JŠ s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

Exkurze na vyšší odbornou školu určená pro studenty 4. ročníku oboru Ekonomika a podnikání a Gymnázium ze SOŠG SM.

Přednáška Bitcoin / blockchain / kryptoměny

Přednáška zaměřená na problematiku kryptoměn na Obchodní akademii v Uherském Hradišti

Setkání u kulatého stolu v Kovosteelu ve Starém Městě

Jednání u kulatého stolu mezi zástupci ze společnosti Kovosteel a odbornými pedagogy z Obchodní akademie Uherské Hradiště.

Kulatý stůl na Městském úřadě ve Starém Městě

K jednání u kulatého stolu se sešli zástupci Městského úřadu ve Starém Městě a Obchodní akademie v Uherském Hradišti.

SETKÁNÍ U KULATÉHO STOLU NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ V KUNOVICÍCH

K jednání u kulatého stolu jsme přizvali zástupce z Městského úřadu v Kunovicích, Obchodní akademie v Uherském Hradišti a Střední odborné školy a Gymnázia ve Starém Městě.

Dny otevřených dveří na OA UH a SŠPHZ

Ve dnech 23. - 24. listopadu 2018 jsme se účastnili dnů otevřených dveří na našich partnerských školách.

Den otevřených dveří na Obchodní akademii v Uherském Hradišti

V pátek 18. ledna 2019 proběhl Den otevřených dveří na Obchodní akademii v Uherském Hradišti, jehož jsme opět mohli být součástí.

Rozhovor s Michaelou Burešovou

Rozhovor s lektorkou kroužků programování na základních školách.

Zúčastnili jsme se konference Informační svět

19. října 2018 pořádala Obchodní akademie v Uherském Hradišti konferenci Informační svět

Exkurze do společnosti Thermacut, k.s.

Exkurze navazuje na setkání u kulatého stolu z 28. ledna 2019

Dobrý život a kariéra – jak na to?

Beseda pro studenty 2. ročníku Obchodní akademie v Uherském Hradišti.

Exkurze ve společnosti Zálesí, a.s. v Luhačovicích

Navštívili jsme divizi Robotics v Luhačovicích.

Dobrý život a kariéra – jak na to?

Beseda pro studenty 2. ročníku Obchodní akademie v Uherském Hradišti.

Kulatý stůl v Alucastu v Tupesích

K jednání u kulatého stolu se sešli zástupci společnosti Alucast, s.r.o. a pedagogové z Obchodní akademie Uherské Hradiště.

Návštěva Finančního úřadu v Uherském Hradišti

Návštěva Finančního úřadu se studenty Obchodní akademie v Uherském Hradišti.

Řízení a administrace chytré továrny BD SENSORS

Exkurze ve společnosti BD SENSORS v Buchlovicích.

Řízení výroby ve společnosti Alucast, s.r.o.

Společně se studenty OA UH navštívíme společnost Alucast v Tupesích.

Beseda na téma: Daně, daňové poradenství, audit, Komora daňových poradců

Beseda s daňovou poradkyní na OA UH.

Beseda s exkurzí do RayService, a.s. ve Starém Městě

Studenti poznají společnosti RayService a B2A a seznámí se s moderními formami řízení.

Beseda s exkurzí na Městském úřadu ve Starém Městě

Studenti se seznámili s chodem a agendou úřadu a jím zřizovanými institucemi.

Exkurze do České pojišťovny, a.s.

Se studenty OA UH jsme navštívili pobočku České pojišťovny v Uherském Hradišti.

Návštěva Okresního soudu v Uherském Hradišti

Účast na soudním jednání určená pro zájemce z 2. ročníku OA UH.

Spolupracujeme
s firmami regionu

Škola propojuje netradičním způsobem teorii s praxí, spolupracuje se zajímavými a technologicky vyspělými firmami v regionu.

V tomto školní roce proběhlo několik „kulatých stolů“. Management školy se sešel s managementem mnoha firem, např. BD SENSORS s.r.o. Buchlovice, Ray Service, a.s. Staré Město, Frontio NET s.r.o. Zlín, Městský úřad Uherské Hradiště, Městský úřad Staré Město, Alucast s.r.o. Tupesy, CreaVision s.r.o. Uherské Hradiště, Gemco s.r.o. Uherské Hradiště a připravujeme další.

Z těchto setkání vzešly podněty pro stáže pedagogů i studentů, témata SOČ, maturitní práce i závěrečné práce pro absolutorium, dokonce i studentské zaměstnanecké poměry. Studenti už během studia pracují ve firmách na pozicích – strategický marketing, asistent nákupu, programátor internetu věcí, tvůrce webových aplikací atd.

Žáci také velmi úzce spolupracují s firmami z regionu, odborníky z krajského úřadu, úřadů práce, starosty obcí a pracovníky výzkumných ústavů s celostátní působností.

Naši studenti vedou kroužky programování na ZŠ Velehrad, ZŠ Za Alejí Uherské Hradiště a na ZŠ Buchlovice.

Podporujeme
sportovní talenty

Zeptali jsme se na pár otázek i našeho dalšího studenta Rosti M. (Informační technologie, 2. ročník)

Proč jste si vybral obor IT? Zajímám se o počítače už dlouho, věděl jsem, že mě to baví, rád se dozvídám a učím nové věci.

Co se vám na škole líbí? Oceňuji, že škola spolupracuje s firmami a VISCem, dostaneme se do firem, můžeme si udělat představu o tom, co se děje ve firmách a oboru. Na škole se mi líbí také školní  prostředí a historická budova.

Co vám dala škola a studium? Nabízí mi možnosti, určité směřování v oboru, inspiruje mě, abych se sám učil novým věcem.

Přihlásil by ses na tento obor a tuto školu znovu? Na obor bych se určitě přihlásil, jelikož mě obor IT baví a zajímá.

A ještě nám na pár otázek odpověděl Petr H., další třeťák z Informačních technologií

Proč jste si vybral obor IT? Předpokládám, že mě tento obor připraví na budoucí kariéru ajťáka.

Co se vám na škole líbí? Kamarádský kolektiv lidí.

Co vám dala škola a studium? Certifikáty potvrzující mé znalosti v oboru IT.

Vybavení školy

Škola je nadstandardně vybavena ICT a jinou technikou:

 • 7 počítačových učeben
 • 4 jazykové učebny
 • 2 specializované učebny HW a počítačových sítí
 • Studovna přístupná žákům po celý den
 • Wi-Fi pro žáky zdarma bez jakýchkoliv omezení
 • 280 počítačů pro výuku, audiovizuální technika ve všech učebnách

Kontakt

Obchodní akademie, Vyšší odborná škola
a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

Nádražní 22
686 01 Uherské Hradiště

+420 572 552 660
info@oauh.cz

Oficiální stránky školy - oauh.cz | Facebook profil školy