Projektové dny

Zážitková a interaktivní výuka

PROJEKTOVÉ DNY S VISCEM

Projektové dny jsou ve školách stále častější a oblíbenější, protože žáci získávají nové znalosti jinak, sami, svým vlastním zkoumáním a osvojují si také nové dovednosti a kompetence.

Velmi pozitivně je hodnotí i žáci, protože poznávají, jak „to chodí“ ve firmách, své znalosti ze školy si rozšiřují o nové zkušenosti a mají možnost pracovat s řadou zkušených odborníků z praxe.

Projektové dny realizujeme napříč různými odvětvími lidské práce, spolupracujeme s několika různými odborníky, firmami, státními i nestátními institucemi.

V rámci našeho Technologického centra pro průmysl 4.0 připravujeme rozmanité projektové dny zaměřené na výuku technických předmětů a oborů, které mají na dnešním trhu práce velký potenciál.

Cíl

 • propojení školního a pracovního světa
 • praktická zkušenost žáků a studentů, získání nových znalostí a dovedností
 • vedení žáků a studentů k samostatnému plnění úkolů, zodpovědnosti za vlastní práci a také ke spolupráci v týmu

3 vlastní výuková pracoviště

Projektové dny mohou probíhat v některé z našich učeben nebo v partnerských firmách, vždy záleží na společné dohodě a zvoleném tématu.

Pro koho jsou projektové dny určeny?

ÚPLNĚ PRO VŠECHNY!

Máme připravena témata pro žáky prvního i druhého stupně základních škol i pro střední školy. Výuka je vždy přizpůsobena věku žáků.

S jak velkými skupinami žáků pracujeme?
Ideální počet žáků je 10 – 15 na jednu projektovou výuku.

Čím se lišíme?

 • máme 3 vlastní specializovaná výuková pracoviště
 • u nás vyučují specialisté
 • vynikající pomůcky
 • všechny prostory zcela nové a perfektně vybavené
 • klademe důraz na poznávání všemi smysly a vlastní zkušenost
 • dáváme příležitost zažít, zkusit si, ohmatat
 • spolupráce s firmami z různých odvětví

Témata projektových dnů
pro ZŠ

 1. Zážitková výuka pneumatiky.
 2. Zážitková výuka elektropneumatiky (navazuje na předchozí lekci).
 3. Prvky chytré továrny. Průmysl 4.0. Firemní procesy – důraz na práci bez papíru.
 4. Programování a nastavování robotů, robotizace ve firemním prostředí.
 5. Pájení ve výrobě elektro. Montážní práce v elektrovýrobě. Práce s mikroskopy.
 6. Interaktivní maketa ve výrobě, postupy při výrobě kabeláže, 3D tisk, 3D skener, výroba blikače.
 7. Průmysl 4.0 v praxi – digitalizace ve výrobě, skladování a technické infrastruktuře, programování lego robota.
 8. Speciální pedagogika. Canisterapie.
 9. Interland – Bezpečné používání internetu (2. – 5. třída).
 10. Robot Ozobot #1 – základní (1. – 7. třída).
 11. Robot Ozobot #2 – navazující (2. – 7. třída).
 12. Ozobot – umělá inteligence (4. – 9. třída).
 13. Minihra + Minecraft #1 – základní (4. – 9. třída).
 14. Minihra + Minecraft #2 – navazující (4. – 9. třída).
 15. Umělá inteligence pro dobro (4. – 9. třída).
 16. Mikropočítač Microbit (4. – 9. třída).

Témata projektových dnů
pro SŠ

 1. Pneumatika a elektropneumatika.
 2. Hydraulika.
 3. Obchod středně velkého podniku v praxi.
 4. Zahraniční obchod v praxi.
 5. Moderní logistika.
 6. Průmysl 4.0 v praxi.
 7. Přístroje pro vesmír.
 8. Personalistika a controlling.
 9. Speciální pedagogika. Canisterapie.
 10. Grafika, design… aneb kam po střední škole.
 11. Řízení projektu v prostředí malé firmy.

Jednotlivá témata průběžně doplňujeme a obměňujeme. Pokud jste zde nenašli to své, neváhejte nás kontaktovat.

Nabízíme kompletní realizaci všech projektových dnů (ve škole i mimo školu) včetně veškeré potřebné dokumentace.

Školy mohou pro úhradu projektových dnů využít Šablony, i zde vypracujeme kompletní dokumentaci odpovídající potřebám školy a projektu.

těšíme se na vás!