Projektové dny

Zážitková a interaktivní výuka techniky

PROJEKTOVÉ DNY S VISCEM

Projektové dny jsou ve školách stále častější a oblíbenější, protože žáci získávají nové znalosti jinak, sami, svým vlastním zkoumáním a osvojují si také nové dovednosti a kompetence.

V rámci našeho Technologického centra pro průmysl 4.0 připravujeme rozmanité projektové dny zaměřené na výuku technických předmětů a oborů.

Cíl

 • probuzení zájmu o technické obory u žáků a studentů
 • propojení školního a pracovního světa
 • praktická zkušenost žáků a studentů
 • vedení žáků a studentů k samostatnému plnění úkolů, zodpovědnosti za vlastní práci a také ke spolupráci v týmu

3 pracoviště

Projektové dny mohou probíhat v některé z našich učeben nebo v partnerských firmách, vždy záleží na společné dohodě a zvoleném tématu.

Pro koho jsou projektové dny určeny?

ÚPLNĚ PRO VŠECHNY!

Máme připravena témata pro žáky prvního i druhého stupně základních škol i pro střední školy. Výuka je vždy přizpůsobena věku žáků.

S jak velkými skupinami žáků pracujeme?
Ideální počet žáků je 10 – 15 na jednu projektovou výuku.

Čím se lišíme?

 • máme 3 různá specializovaná pracoviště
 • u nás vyučují specialisté
 • vynikající pomůcky
 • všechny prostory zcela nové a perfektně vybavené
 • klademe důraz na poznávání všemi smysly a vlastní zkušenost
 • dáváme příležitost zažít, zkusit si, ohmatat

Témata projektových dnů

MOBILNÍ UČEBNA

 • Zážitková výuka pneumatiky
 • Zážitková výuka hydrauliky
 • Zážitková výuka elektroniky

VÝUKA V UČEBNĚ V BD SENSORS

 • Prvky chytré továrny. Průmysl 4.0
 • Programování a nastavování robotů
 • Pájení ve výrobě elektro – klasické i SMD
 • Montážní práce v elektrovýrobě
 • Obrábění CNC
 • Logistika
 • Programování
 • Firemní procesy – důraz na práci bez papíru
 • Manažerské dovednosti

VÝUKA V UČEBNĚ V RAY SERVICE

 • Interaktivní maketa ve výrobě
 • 3D tiskárny
 • 3D skener
 • Blikač
 • Výroba kabeláže

Nabízíme kompletní realizaci všech projektových dnů včetně veškeré potřebné dokumentace.

Školy mohou pro úhradu projektových dnů využít Šablony, i zde vypracujeme kompletní dokumentaci odpovídající potřebám školy a projektu.

těšíme se na vás!