Projektové dny se ZŠ Mánesova Otrokovice

PROJEKTOVÉ DNY 4. a 5. 12. 2019

V týdnu, kdy obvykle chodí Mikuláš, měli žáci z Otrokovic nadílku projektových dnů. Žáci ze Základní školy Mánesova Otrokovice navštívili všechna výuková pracoviště našeho nově vybudovaného Technologického centra pro průmysl 4.0, kde se učili technickým dovednostem, poznávali nové technologie, pracovní nástroje a také si užili trochu legrace.

Ve středu 4. prosince 2019 navštívili žáci buchlovickou společnost BD SENSORS s.r.o., kde byl přistaven také náš kamion s mobilní učebnou. Žáci rozdělení do skupin se vystřídali v seznamování s technikou na výukovém pracovišti v BD SENSORS a v kamionu.

Ve čtvrtek 5. prosince 2019 jsme kamion přistavili ke společnosti Ray Service a.s. do Starého města a žáci měli možnost si vyzkoušet výukové centrum v Ray Service a technické dovednosti v mobilní učebně. 

Projektové dny v BD SENSORS

Výukové centrum v BD SENSORS s.r.o. v Buchlovicích je zaměřeno na seznamování žáků z různými typy měření, žáci mají možnost vyzkoušet si klasické pájení i pájení na keramiku a mnoho dalšího. Hlavním tahákem přesto zůstávají kolaborativní roboti. Tato učebna je vybavena dvěma pracovišti kolaborativních robotů, jež se žáci sami učí programovat a seznamují se s principy a uplatnitelností jejich činnosti. Tyto činnosti si sami vyzkoušeli a poznali také žáci z Otrokovic. Žáci měli možnost si nejen vše vyzkoušet, osahat a poznat, ale také se na cokoli ptát zkušených odborníků ze společnosti, kteří je projektovým dnem provázeli a vedli k osvojení nových technických dovedností.

Na žácích bylo již při činnostech patrné, že je práce baví, těšili se ze změny oproti tradičnímu vyučování, z praktického zaměření výuky a především z toho, že si všechno mohli vyzkoušet úplně sami.

Žáci se naučili a poznali mnoho nových dovedností, obohatili se o technické zkušenosti a věříme, že se k nám rádi vrátí.

Projektové dny v Ray Service

Ve čtvrtek 5. prosince se žáci zúčastnili projektových dnů v našem výukovém pracovišti v Ray Service, a.s. ve Starém Městě. Žáci se nejprve seznámili s prostředím firmy, její činností a následně se rozdělili do skupin, v nichž pracovali na několika úkolech. 

Žáci poznali 3D tisk, měli možnost pracovat s unikátní interaktivní maketou pro výrobu kabelových svazků, vyzkoušeli si pájení, lisování, smršťování hadic, osazování desky plošných spojů a mnoho dalších činností. 

Projektové dny v mobilní učebně

Náš kamion s mobilní učebnou je unikátní pracoviště pro výuku hydrauliky a pneumatiky. Žáci zde získávají příležitost sami si vyzkoušet, na jakých principech pneumatika a hydraulika fungují, jak sestavit pneumatický či hydraulický obvod. Jsou motivováni k samostatnému řešení úkolů, odstraňování překážek a učí se, jak se tyto činnosti využívají v praxi, ve kterých strojích či zařízeních je najdeme a jakou zde plní funkci. 

PROJEKTOVÉ DNY 12. 12. 2019

Další skupina žáků ze Základní školy Mánesova Otrokovice se ve čtvrtek 12. prosince 2019 zúčastnila projektových dnů v Buchlovicích. Žáci zde ve skupinách navštívili mobilní učebnu v kamionu a také výukové centrum ve společnosti BD SENSORS s.r.o.

PROJEKTOVÉ DNY V BD SENSORS

Projektových dní ve společnosti BD SENSORS se ujalo hned několik zdejších odborných pracovníků, kteří se věnovali žákům a ukazovali jim nejrozmanitější činnosti.

Žáci si vyzkoušeli různé typy měření, pájeli, seznamovali se s programováním a činností kolaborativního robota a největší nadšení tentokrát vládlo nejen u robotů, ale také u elektronových mikroskopů. Kromě technického zkoumání žáci pozorovali na mikroskopu také mouchu nebo potící se ruku, což sklidilo velký úspěch. 

Projektové dny v kamionu

Vedle BD SENSORS jsme ve čtvrtek 12. prosince přistavili také náš unikátní kamion, kde strávila projektové dny další skupina žáků. Výuka v kamionu byla soustředěna na témata pneumatiky a hydrauliky, žáci pochopili rozdíl a základní charakteristiky obou disciplín, především se věnovali praktickému zkoušení, využívali schematické značky a přemýšleli, kde všude se v praxi tyto principy využívají. 

Během krátké doby si žáci vyzkoušeli sami sestavit vlastní pneumatický obvod, přidávat jednotlivé součástky a zajistit jeho plné fungování.

Velmi děkujeme všem lektorům, kteří se žákům během projektových dnů věnovali, všem žákům, kteří se zúčastnili, za jejich nadšení, zájem a radost z bádání. Poděkování patří také ZŠ Mánesova Otrokovice za milou spolupráci.

PROJEKTOVÉ DNY 19. 12. 2019

Žáci z Otrokovic nezaháleli ani v předvánočním týdnu a věnovali se rozvoji svých technických dovedností. Další nadšenci z řad otrokovických žáků si vyzkoušeli odborné činnosti a získali mnoho nových poznatků v naší nové mobilní učebně a ve výukovém centru ve společnosti Ray Service a.s. ve Starém Městě. 

V kamionu se žáci soustředili především na využití principů hydrauliky a pneumatiky v praxi. Žáci poznali, kde všude se s pneumatikou, hydraulikou a elektronikou potkávají a při jakých činnostech usnadňuje lidem práci. 

Žáci v Ray Service

Žáci v kamionu

Ve společnosti Ray Service a.s. se žáků ujala personalistka firmy Mgr. Martina Bartošíková a seznámila je s firemním prostředím, činnostmi ve firmě a v drobných skupinách předala lektorům, aby si žáci mohli vyzkoušet co nejvíce činností a lektoři se jim mohli věnovat.

Pro konání projektových dnů využívá společnost své zkušené odborníky, na nichž si nejvíce vážíme toho, že aktivity s dětmi jsou pro ně zpestřením, velmi je baví a při každém projektovém dnu je patrné, že se na něj pečlivě připravují a neustále vymýšlejí něco nového, čím žáky nadchnou.