Novinky

Na tomto místě vás budeme informovat o tom, co chystáme v nejbližší době nebo co zajímavého se odehrálo.

VISC pomáhá i žákům se speciálními vzdělávacími potřebami

Třídenní spolupráce se Šafaříkovou školou - Výlet do Archeoskanzen Modrá, Olympijský běh s T-mobilem a Festival na Heliportu v UHN.

Stáže pro studenty ve firmě Ray Service a.s. – Příběh studenta Víta J.

Věříme, že největším kapitálem jsou znalosti a dovednosti zaměstnanců, proto se snažíme navázat spolupráci se studenty a zapojit je již v průběhu studia do pracovního prostředí firmy.

Jak hodnotí Kroužek techniky a programování žáci ze Základní školy Za Alejí UH ?

Kroužky byly ve školním roce 2017/2018 na ZŠ - Za Alejí UH, Buchlovice, Staré Město a Velehrad.

VISC děkuje za finanční podporu Ing. Karlu Marečkovi a Ing. Petru Gabrielovi

KULATÝ STŮL S UČITELI SOŠG SM

"Sice jezdím každý den kolem firmy, ale dosud jsem se do firmy nepodíval, jen jsem tušil, co se v ní dělá."

KROUŽKY TECHNIKY A PROGRAMOVÁNÍ 21.5.2018

IT technologie jsou velmi rychlé, člověk nesmí zaspat dobu. Žáci se již těší na kroužky v příštím školním roce.

Co říká SŠPHZ Uherské Hradiště na spolupráci s námi?

Odpověděla nám PR asistentka školy

Ptali jsme se Ing. Jiřího Durďáka, ředitele OA a VOŠ Uherské Hradiště

Obchodní akademie a VOŠ Uherské Hradiště v tomto školním roce spolupracuje s VISCem s. r. o. Díky spolupráci se podařilo uspořádat řadu zajímavých aktivit s firmami, od kulatých stolů po exkurze, stáže, zapojení do SOČ, maturitních projektů atd. Věříme, že spolupráce je na začátku a bude pokračovat i v dalším školním roce.