Monika Vávrová

MONIKA VÁVROVÁ

PORADCE, OSOBNÍ KONZULTANT, ODBORNÝ PRACOVNÍK, GARANT ODBORNÉ PRAXE, UČITELKA SŠ

Po absolvování vysoké školy pracuje jako středoškolský pedagog, vyučuje primárně odborné sociální a zdravotní předměty, dále psychologii, osobnostní výchovu, apod. Nyní na RD.

Na dané střední škole je garantem odborných praxí, napomáhá studentům s vhodným výběrem pracoviště, uzavřením kontraktu, dozoruje průběh praxe a motivuje studenty k reflexi.

V profesním životě se nejvíce zajímá o sociální oblast s kladením důrazu na to, aby studenti získávali aktuální vědomosti a dovednosti, které budou potřebné pro výkon jejich povolání či další studium.

CV

STUDIUM

  • 2005 – 2010 Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta – obor Učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro střední odborné školy

ZAMĚSTNÁNÍ

  • Od 2019
    VISC, s.r.o. Buchlovice – poradce, webový administrátor
  • Od 2019
    Člen výkonné rady Rodinného centra PifPaf, z.s.
  • 2010 – dosud
    Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace – učitelka