Lucie Sekaninová

LUCIE SEKANINOVÁ

PORADCE PŘI TVORBĚ METODIKY, ADMINISTRÁTOR WEBOVÝCH STRÁNEK, UČITELKA ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍ ŠKOLE

Od ukončení studia na Pedagogické fakultě pracuje jako středoškolská učitelka, vyučuje psychologii, osobnostní výchovu, odborné sociální, zdravotní předměty a právo. (Nyní na RD.)

Účastnila se se svými žáky a kolegy několika projektů z programu Leonardo da Vinci, díky nimž zprostředkovala praxi českých studentů v Německu a německých studentů v České republice.

Nejvíce se zajímá o problematiku psychologie, práva sociálního zabezpečení a propojení výuky s reálným světem práce.

Od roku 2017 se zapojila do aktivit společnosti VISC, s.r.o., kde působí jako poradce při tvorbě metodiky, webový administrátor a jako lektorka se podílela na tvorbě vzdělávacích programů.

CV

STUDIUM

  • 2006 – 2011
    Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta – obor Učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro střední odborné školy

ZAMĚSTNÁNÍ

  • Od 2017
    VISC, s.r.o. Buchlovice – poradce, lektor, webový administrátor
  • 2011 – 2020
    Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace – učitelka

Proč VISC?

Ve své práci narážím na nedostatečnou motivaci žáků k oboru, který si vybrali. Žáci často studují obor, aniž by věděli, jak se po jeho absolvování mohou uplatnit, jejich představy o práci, platu jsou mnohdy zkreslené. Vždy jsem se snažila propojovat učivo, které žákům předávám, s realitou života, trhu práce a zaměřit se na takové znalosti a dovednosti, které jim v jejich životě, nejen pracovním, budou ku prospěchu. Společnost VISC, s.r.o. mne nadchla svou snahou o propojení škol se společnostmi v regionu a činností směřující k provázanosti výuky s reálnými požadavky firem a trhem práce.