Iva Vlčková

IVA VLČKOVÁ

METODIK, ODBORNÝ KONZULTANT, SPOLUTVŮRCE METODIKY, UČITELKA NĚMECKÉHO JAZYKA A SPOLEČENSKOVĚDNÍCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍ ŠKOLE

Má dlouholeté zkušenosti s výukou a prací se žáky a studenty jako učitelka na střední i jazykové škole. Od roku 2015 pracuje jako kariérový poradce na Střední průmyslové škole v Otrokovicích, kde je současně také koordinátorkou školního parlamentu.

Absolvovala řadu kurzů a metodických seminářů zaměřených na kariérové poradenství, plánování kariéry a práci se žáky a mládeží. Účastnila se také mezinárodních projektů eTwinning.

Od roku 2017 působí jako metodik, odborný konzultant a spolutvůrce metodiky ve společnosti VISC., s.r.o. Smysl kariérového poradenství vidí v pomoci druhým lidem vést spokojenější život.

NEPODCEŇUJME KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ

Řada mladých lidí o své profesní budoucnosti bohužel nepřemýšlí. To může být problémem při jejich vstupu na trh práce. Mnohdy studují obor, který je nebaví. Jako kariérový poradce pracuji několik let a přestože jsem za tu dobu řešila řadu zakázek, nikdy nebyly dvě stejné. Tato práce má pochopitelně řadu shodných rysů, ale je zároveň přiměřeně oblasti proměnlivá, jako život sám. Díky dlouhodobé spolupráci s Mgr. Sylvou Štěpitovou získávám v této oblasti řadu nových a zajímavých podnětů, které využívám při své práci. Věřím, že tato oblast, ač může být mnoha nahlížena jako zbytečná, má velkou důležitost pro každého. Náš profesní život je součástí našeho osobního života a někdy s jeho kvalitou může doslova „zamávat“. Jsem přesvědčena, že pokud si ale člověk správně vybral, je schopen ve své profesi tzv.“ ustát“ mnohem více. Dobrá volba profese znamená celkově o něco spokojenější život.

CV

STUDIUM

 • 1993 – 1996
  Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta – rozšiřující studium německého jazyka
 • 1987 – 1992
  Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta – učitelství

KURZY A SEMINÁŘE

 • Kariérní portfolio – průvodce webem
 • Kariérní portfolio – kvalita života ve vztahu ke kariéře
 • Kariérní portfolio v poradenské praxi
 • Kariérní portfolio – práce se žáky se speciálními potřebami
 • Kariérní portfolio jako pomůcka pro plánování kariéry
 • Rozšiř si odbornost CZ.1.07/3.2.03/04.004 – Kurz měkkých dovedností

ZAMĚSTNÁNÍ

 • 2017 – dosud
  VISC, s.r.o. – metodik, odborný konzultant, spolutvůrce metodiky
 • 2012 – dosud
  Jazyková škola Amos Uherské Hradiště – učitelka německého jazyka
 • 2006 – dosud
  Střední průmyslová škola Otrokovice – učitelka německého jazyka a společenskovědních předmětů
 • 2006 – dosud
  Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod – kariérová poradkyně, metodik a lektorka v projektu Jak pracovat s kariérním portfóliem
 • 2000 – 2006
  Car Detect, s.r.o. Uherské Hradiště – supervizorka prověrek, vedoucí týmu pro prověřování vozidel
 • 1998 – 2000
  Minerva, a.s. Boskovice – učitelka německého jazyka ve firemních kurzech
 • 1997 – 2000
  ECR – CS, s.r.o. Blansko – administrativní pracovnice, koordinátorka spolupráce se zahraničními partnery
 • 1994 – 1996
  Incomming und Sprachdienste Uta Meske Berlin – překladatelka a koordinátorka, zajišťování prázdninových pobytů dětí ze SRN
 • 1992 – 2000
  ISŠT Boskovice – učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů