Individuální konzultace pro zájemce o techniku

SKVĚLÁ PŘÍLEŽITOST
PRO VŠECHNY ŽÁKY A STUDENTY!

Zajímá vás technika? Chcete se i v této náročné době vzdělávat, rozvíjet své dovednosti nebo se věnovat oboru, který máte rádi a chtěli byste v něm v budoucnu pracovat? Pak tu máme jedinečnou příležitost – INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE A VZDĚLÁVÁNÍ z různých oblastí techniky.

Ať už jste žák základní školy nebo student střední školy, který si chce z jakéhokoli důvodu rozšířit své dovednosti a něco nového se naučit, jsme tu pro vás. Vždy jsme usilovali o maximální propojení vzdělávání s praxí a ani nyní tomu není jinak. Veškeré konzultace a vzdělávání u nás vedou vždy zkušení odborníci a lektoři, kteří vám ukáží, jak se daná věc využívá v praxi.

 

Individuální konzultace probíhají vždy za dodržení nejpřísnějších a všech platných pravidel k zabránění šíření koronavirové nákazy. V 5. stupni PES probíhají pouze konzultace/ lekce 1 LEKTOR + 1 ŽÁK/STUDENT. V případě změny stupně PES vždy okamžitě reagujeme na vzniklou situaci a vzdělávání probíhá podle aktuálních pravidel vydaných v rámci komkrétního stupně opatření.

Jak si domluvit individuální lekce?

Tyto konzultace žákům neorganizuje škola, ale domlouvají si je přímo rodiče žáků nebo samotní studenti. Vždy společně vybereme ideální termín/více termínů a téma k všestranné spokojenosti. Je možné domluvit i více na sebe navazujících lekcí/konzultací.

Pro žáky a studenty je služba zdarma.

Obdobným způsobem je možné realizovat DVPP pro pedagogy. V případě zájmu nás kontaktujte.

Nabídka témat

  • PNEUMATIKA
  • ELEKTROPNEUMATIKA
  • 3D TECHNOLOGIE, 3D TISK
  • KOLABORATIVNÍ ROBOTI
  • IT, PROGRAMOVÁNÍ
  • ROBOT OZOBOT
  • MINECRAFT
  • INTERAKTIVNÍ MAKETA VE VÝROBĚ
  • a další oblasti dle individuální domluvy

Náročnost tématu je vždy přizpůsobena věku žáka/studenta. Máme programy i pro děti od druhé třídy ZŠ.

Kdy?

Úplně kdykoliv! Všechno záleží na naší společné domluvě. Přizpůsobíme se vašim možnostem tak, abyste zvládli on-line výuku apod. Lekce organizujeme vždy po vzájemné domluvě s rodiči či studenty v dopoledních i odpoledních hodinách.

 

KDE?

Ke konzultacím i výuce využíváme vlastní 3 výuková pracoviště vybudovaná v rámci projektu Technologické centrum pro PRŮMYSL 4.0:

Někdy je možné si vybrat učebnu, někdy záleží na zvoleném tématu.

TĚŠÍME SE NA VÁS!

Kontakt

Mgr. Lucie Sekaninová
+420 608 716 093 (pracovní dny 8:00 - 16:00)
sekaninova@visc.cz

Projekt Technologické centrum pro Průmysl 4.0 byl financován z operačního programu IROP. Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_054/0004973.