Exkurze pro ZŠ projektu MAP II. – ORP Uherské Hradiště

Propojujeme svět vzdělávání s praxí a mladým lidem ukazujeme různá povolání v jejich reálném pracovním prostředí. Studenti tak mají možnost vidět, jak funguje firma, jaké profese zaměstnává, jaké nároky a požadavky na své zaměstnance klade a také se zaměstnanci hovořit.

Pro studenty vybraných základních škol jsme připravili nabídku exkurzí, kterých se mohou zúčastnit. Akce jsou primárně určeny pro studenty 8. a 9.tříd, přihlásit se mohou i studenti z ostatních tříd (při velkém zájmu však budou žáci 9. tříd upřednostněni).

Jednotlivé exkurze a besedy jsou vždy zaměřeny na konkrétní skupinu profesí či profesního zaměření a jsou určeny pro ty studenty, kteří se právě o tato povolání zajímají či uvažují o jejich dalším studiu a uplatnění v praxi.

U každé akce zjistíte také jak se přihlásit. .

Každý žák se může přihlásit i na více akcí, maximálně však na tři exkurze či besedy.

TĚŠÍME SE NA VÁS!

NABÍDKA EXKURZÍ