Zájmový typ?

19. listopadu - 12:05
SOŠG Staré Město, Velehradská 1527, 686 03 Staré Město

Víte jaký jste zájmový typ a proč to může být důležité? Právě na toto téma jsme v pondělí 19. listopadu 2018 uspořádali besedu se žáky 2. ročníku oboru Gymnázia ze Střední odborné školy a Gymnázia Staré Město.

Žáci si vyzkoušeli naše dotazníky zájmů, které jsme společně vyhodnotili, vysvětlili si výsledky a také jejich význam pro rozhodování o kariéře.

PROČ?

Znalost zájmového typu studentům usnadní volbu povolání, jejich profesní směřování a výběr seminářů pro následující roky studia.

Děkujeme všem žákům za jejich zájem o problematiku volby povolání.