Technické profese v Ray Service

27. března - 11:00
Huštěnovská 2022, 686 03 Staré Město

Tato exkurze byla zaměřena na technické záležitosti. V průběhu prohlídky po firmě studenty zaujaly nejrůznější práce, např. kontrola kvality, měření, výroba kabelových svazků, pracoviště CNC obrábění apod.

Po prohlídce výroby se studenti seznámili více s pozicí konstruktéra a projektanta kabelových svazků, Martina Světlíka. Další velmi zajímavou oblastí bylo IT řešení „bezpapírové výroby“, kterou studentům přiblížil pan Pavel Šimek.

Studenti na exkurzi ocenili zajímavý výrobní program, firemní prostředí a kulturu, přístup a ochotu zaměstnanců.