SETKÁNÍ U KULATÉHO STOLU NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ V KUNOVICÍCH

18. října - 14:00
Náměstí Svobody 361, 686 04 Kunovice

Kvalifikované zaměstnance znalé ekonomické problematiky potřebují také orgány veřejné správy. Právě z tohoto důvodu jsme ve čtvrtek 18. října 2018 uspořádali setkání u kulatého stolu, kterého se zúčastnili zástupci z Městského úřadu Kunovice a učitelé ekonomických předmětů z Obchodní akademie, VOŠ a JŠ s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště a ze Střední odborné školy a Gymnázia Staré Město.

Cíl jednání: vyjasnit si podmínky spolupráce mezi MěÚ a školou, studenty.

PROGRAM

  1. Prezentace MěÚ Kunovice – vize, cíle, poslání samosprávného úřadu
  2. Prezentace škol OA UH a SOŠG SM
  3. Možnosti spolupráce – exkurze, praxe, stáže a další formy spolupráce pro studenty ekonomických oborů
  4. Diskuze, závěr