Kulatý stůl SOŠG Staré Město v BD SENSORS

29. listopadu - 13:00
Hradišťská 817, 687 08 Buchlovice

Řešila se spolupráce

Do firmy v tomto školním roce nastoupili 4 učni na práci u CNC strojů. Vedle příležitosti se učit si a pracovat na nejmodernějších CNC strojích oceňují i vstřícný přístup lidí z firmy, mentorů.

Povedlo se

U kulatého stolu se sešli zástupci SOŠG Staré Město ředitel, mistři a odborní učitelé odborného výcviku s vedením firmy, Ondřejem Maršíkem, výrobním ředitelem a Jitkou Markusovou, ekonomickou a personální ředitelkou společnosti. Firma prezentovala možnosti zapojení studentů. O týden později proběhla exkurze pro zájemce o spolupráci z řad studentů2. ročníku oboru Obraběč kovů, z nich 2 projevili zájem o praxi.