Kulatý stůl v BD SENSORS v Buchlovicích

27. února - 09:30
Hradišťská 817, 687 08 Buchlovice

Propojení světa vzdělávání se světem pracovního prostředí a navázání fungující spolupráce mezi školami a firmami je velmi důležité pro studenty a jejich uplatnitelnost po ukončení studia. Za tímto účelem organizujeme setkání u kulatého stolu, kam zveme zástupce školy i zaměstnavatelů.

Ve čtvrtek 27. února 2020 se u kulatého stolu v buchlovické společnosti BD SENSORS s.r.o. sešli zástupci ze Střední odborné školy a Gymnázia Staré Město, Obchodní akademie Uherské Hradiště a Střední školy průmyslové, hotelové a zdravotnické Uherské Hradiště, za firemní sektor o spolupráci se školami hovořili Ing. Karel Mareček, majitel BD SENSORS s.r.o. a Ing. Petr Gabriel, majitel Ray Service a.s. Jednání se také účastnili zástupci ze Zlínského kraje, konkrétně Mgr. Petr Gazdík, radní pro oblast školství, a PhDr. Stanislav Minařík, vedoucí Odboru školství, mládeže a sportu. Základní vzdělání zastupoval ředitel Základní školy Boršice, Mgr. Tomáš Kordula, a do diskuze významně přispěl také Ing. Lukáš Trčka, Ph.D., ředitel TIC.

Diskutovalo se především o roli firem v kariérovém poradenství, významu propojování světa vzdělávání s firemním prostředím, úkolech kraje, firem a možnostech škol.

Program

  1. Prezentace firmy, nové učebny, nové technologie.
  2. Prohlídka výroby.
  3. Konkrétní možnosti spolupráce – studenti na praxi – pracovní pozice, pro které by se mohli připravovat, využití kamionu ve výuce, kroužky na ZŠ, lektorování kroužků studenty.
  4. Diskuze, závěr.

Všem zúčastněným velmi děkujeme za spolupráci, podnětné příspěvky do diskuse a podporu naší myšlenky.