Konference na podporu rozvoje podnikavosti a pracovního uplatnění v období nové ekonomické transformace

02. března - 10:00
Středisko volnočasových aktivit, Bílovice 70, 687 12 Bílovice

V pondělí 2. března 2020 v době od 10 do 13 hodin jsme se ve Středisku volnočasových aktivit v Bílovicích zúčastnili akce s názvem Konference na podporu rozvoje podnikavosti a pracovního uplatnění v období nové ekonomické transformace.

Konference byla zaměřena na seznámení s uvedenou problematikou, aktivitami Regionální kanceláře agentury Czechinvest, Paktu zaměstnanosti Moravskoslezského kraje, společnosti VISC s.r.o. a dalšími za účelem přispět k připravenosti vedení obcí, podniků i samotných občanů na nástup průmyslu 4.0.

Konference se zúčastnili starostové a další představitelé samosprávy z okolních obcí, zástupci z CzechInvestu, Svazu průmyslu a dopravy ČR, zástupci firem a ředitelé a učitelé základních a středních škol. Přednáškové pásmo vždy vyústilo ve velmi podnětnou diskuzi, debatovalo se na témata spolupráce firem se vzdělávacím systémem, možnosti zapojení samospráv, aplikace moderních technologií, aktuální a budoucí požadavky trhu práce a změny v nich…

Po celou dobu konání akce byl před budovou Střediska volnočasových aktivit obce Bílovice přistaven náš unikátní vzdělávací kamion, s nímž mimo jiné také usilujeme o šíření informací a připravenost mladé generace na nastupující změny související s modernizací, automatizací a průmyslem 4.0 jako takovým.

S kamionem se seznámili nejen přítomní přednášející a hosté konference, ale nahlédnout do jeho útrob mohli také všichni zájemci a široká veřejnost.

Cílem této akce bylo probudit zejména v přítomných starostech a zástupcích firem myšlenky, jak se na nadcházející období připravit v duchu sedláckého hesla „když je sucho, připravuj se na povodně“. Myšlenka spočívá v připravenosti obcí a firem lépe reagovat na změny, které mohou přinést nejen pokles výkonnosti hospodářství, ale i jeho transformace související s nástupem nových technologií, větší automatizací procesů, robotizací, apod.

Velmi děkujeme pořadatelům za pozvání a výbornou připravenost akce a také všem ostatním hostům za zájem o naše aktivity a motivující diskusi.