Exkurze ve společnosti BD SENSORS, s.r.o.

11. dubna - 12:00
Hradišťská 817, 687 08 Buchlovice

Společnost BD SENSORS, s.r.o. velmi ráda spolupracuje se školami a studenty seznamuje s moderními technologiemi, které používá. Firma proto často umožňuje konání rozmanitých exkurzí, besed a jiných akcí pro studenty a jejich pedagogy ve svých prostorách.

Ve čtvrtek 11. dubna 2019 jsme na exkurzi ve společnosti BD SENSORS přizvali studenty a pedagogy ze Střední průmyslové, hotelové a zdravotnické školy Uherské Hradiště a jejich kolegy z partnerské školy v Myjavě. Exkurze proběhla v sídle společnosti BD SENSORS v Buchlovicích v době od 12 do 13 hodin.

Cílovou skupinou byli především zájemci o problematiku robotizace ze SŠPHZ UH  a jejich partnerské školy v Myjavě.

Hodnocení akce

Pokud jste se akce zúčastnili, budeme rádi, pokud nám zde sdělíte své hodnocení.

Děkujeme.

Program

  1. Krátké představení firmy, výrobního programu
  2. Robotizace výroby, administrativy, řízení v BD SENSORS
  3. Prohlídka robotického pracoviště vč. komentáře specialisty obsluhujícího robota
  4. Prohlídka chytrých skladů apod.

Velmi děkujeme všem účastníkům za jejich zájem a představitelům společnosti BD SENSORS za poutavou prezentaci společnosti a jejích moderních technologií.