Exkurze do C.S.O. Staré Město

13. února - 08:00
C.S.O., s.r.o., Velehradská 1953, 686 02 Staré Město

Studentům středních škol pravidelně ukazujeme, jaké jsou možnosti zaměstnání v našem regionu a seznamujeme je s firmami, které se v jejich okolí nacházejí. Studenti kromě informací o firmě a její činnosti získají také přehled o jednotlivých profesích a jejich náplni práce.

Ve středu 13. února 2019 jsme pro zájemce z řad studentů 3. ročníku oboru Mechanik seřizovač ze Střední odborné školy a Gymnázia Staré Město připravili zajímavou exkurzi ve společnosti C.S.O., s.r.o. Staré Město, která se zabývá obráběním zejména hliníkových slitin.

Program

  1. Prezentace firmy a jejího výrobního programu
  2. Prohlídka výroby
  3. Konkrétní možnosti spolupráce, nabídka pro studenty, požadavky společnosti na odborné kompetence pro jednotlivé pozice
  4. Popis průběhu zapracovávání studentů, kdo se jim věnuje, nabídka dalších možností spolupráce – prázdninové brigády apod.
  5. Konkrétní kroky pro navázání spolupráce