Beseda se státním zástupcem

13. listopadu - 13:00
Velehradská 1527, 686 03 Staré Město

Listopad - měsíc práva

V rámci našich listopadových akcí, které jsou zaměřeny na právnická povolání a zájemce o ně, jsme připravili besedu se státním zástupcem.

Zájemci o studium v oblasti práva, ale i všichni ostatní se dozví, kdo je státní zástupce, jaké požadavky musí splňovat, jaký společenský význam má toto povolání a mnoho dalšího.

Celou besedu povede státní zástupce z Okresního státního zastupitelství v Uherském Hradišti Mgr. Ladislav Dejmek. V závěru setkání bude také prostor pro diskusi a Vaše dotazy.

Komu je beseda určena?

Cílovou skupinou besedy byli především žáci 2. – 4. ročníku gymnázia ze Střední odborné školy a Gymnázia ve Starém Městě. Zúčastnit a přihlásit se mohli i studenti z jiných oborů a jiných škol.

Program

  1. Náplň práce státního zástupce, jeho běžný pracovní den
  2. Jaké kompetence by měl mít zájemce o takové povolání
  3. Co musí splnit absolvent VŠ oboru právo, aby se mohl stát státním zástupcem
  4. Jaká je šance uplatnit se

Děkujeme všem za aktivní účast a zájem o naši besedu.