Chceme mladým lidem ukázat, že i ve Zlínském kraji lze najít perspektivní práci v renomovaných a atraktivních společnostech. Dokážeme propojit školní svět se světem pracovního prostředí.

V čele společnosti stojí Ing. Karel Mareček, majitel BD SENSORS, Ing. Petr Gabriel, majitel Ray Service a Mgr. Sylva Štěpitová, profesionální kariérová poradkyně a psycholog.

Více o nás

Technologické centrum pro Průmysl 4.0

Předchozí Další

Příměstský tábor v Buchlovicích

Týden zážitků, zábavy a poznání nejen v oblasti techniky.

Letní příměstské tábory

Týdenní letní zážitkové programy pro malé i velké školáky.

Realizované projektové dny

Přehledná fotogalerie proběhlých projektových dnů ve všech našich výukových pracovištích.

Projektové dny se ZŠ Mánesova Otrokovice

Žáci z Otrokovic navštívili všechna pracoviště našeho Technologického centra.

Projektové dny se žáky ze ZŠ Staré Město

Žáci ze Základní školy ve Starém Městě se zúčastnili projektových dnů.

VISC Technology Truck

Máme zcela novou mobilní učebnu, s níž přijedeme až k Vaší škole.

Projekt: Technologické centrum pro průmysl 4.0

Cílem projektu je vybavení 2 odborných učeben a pořízení mobilní učebny za účelem zvýšení kvality vzdělávání.

Představení mobilní učebny

Slavnostní představení unikátního vzdělávácího projektu.

Proběhly první projektové dny

Žáci ze Základní školy v Tupesích se zúčastnili projektových dnů v Ray Service, a.s.

Učebna v Ray Service a.s.

Interaktivní makety, 3D tiskárny, 3D skener a mnoho dalšího čeká na žáky, aby se naučili využívat moderní technologie.

Učebna v BD SENSORS s.r.o.

Kolaborativní roboti, dotyková měřicí stanice a mnoho dalšího pro rozvoj technických dovedností žáků každého věku.

Projektové dny

Zážitková a interaktivní výuka

Technologické centrum pro PRŮMYSL 4.0

Zážitková výuka hydrauliky, pneumatiky, elektroniky, robotiky a dalších technických oborů nejen v mobilní učebně.

Kroužky

Naše partnerské společnosti nás intenzivně podporují v pořádání kroužků pro žáky základních škol. Protože máme velmi pozitivní ohlasy, chceme tuto činnost rozšířit i na další základní školy, hledáme další firmy, které by byly ochotny kroužky na dalších ZŠ podporovat.